Return to Headlines

DOLARY I ZMYSŁ: Rada Oświaty Dystryktu 2 zatwierdza budżet na lata 2023–2024

Rada Oświaty Dystryktu 2 na swoim posiedzeniu 20 września przyjęła budżet na lata 2023-2024.

Budżet przewiduje niewielką nadwyżkę, a wydatki i dochody wyniosą mniej więcej 46,3 miliona dolarów. Przewiduje się, że saldo funduszy okręgu w najniższym punkcie na koniec maja wyniesie 28 milionów dolarów.

Budżet umożliwi okręgowi dalsze oferowanie wszystkich swoich programów, jednocześnie kontynuując remonty w Blackhawk i rozszerzając program posiłków, aby zapewnić wszystkim uczniom bezpłatne śniadania i lunche.