Return to Headlines

WYSTAWIANIE OCENY! Karty raportów stanu Illinois za rok 2023 są dostępne online dla szkół BSD2

Illinois Report Card GraphicRada Edukacji Stanu Illinois publikuje co roku karty raportów szkolnych, które pokazują, jak każda szkoła, każdy okręg i stan osiągają wyniki w zakresie szerokiego zakresu celów edukacyjnych..

Karty raportów zawierają także sumaryczne oznaczenia, które uwzględniają ogólne wyniki każdej szkoły, a także wyniki siedmiu podgrup demograficznych uczniów. Oznaczenie to uwzględnia rozwój uczniów i poziom biegłości w języku angielskim/sztuce językowej, matematyce i naukach ścisłych, a także wskaźniki frekwencji w szkołach i ich wyniki w badaniu klimatu w szkołach Illinois 5Essentials.

Zarówno szkoły Tioga, jak i W.A. Johnson zachowały w tym roku tytuł „godne pochwały”. Chociaż skumulowany wynik szkoły średniej Blackhawk Middle School również plasował się dobrze w przedziale „godny pochwały”, szkoła otrzymała oznaczenie „ukierunkowane”, co wskazuje na potrzebę zwiększenia wsparcia dla naszej podgrupy uczących się języka angielskiego (EL).

Podczas spotkania Rady Edukacyjnej BSD2, które odbyło się 15 listopada, Administratorzy Okręgu dokonali przeglądu kolejnych kroków w realizacji priorytetów programowych Okręgu. Plany te obejmowały zwiększone wsparcie dla wszystkich uczniów EL w dystrykcie oraz strategie mające zaradzić wzrostowi chronicznej absencji i wagarów w całym dystrykcie.